ვენოვიზორი
ვარიკოზული დაავადების პროფილაქტიკისათვის ერთერთ ეფექტურ მეთოდად აღიარებულია დაბალინტენსიური ლაზერთერაპია.
ბეჭდვა