ენდოვენოზური ლაზერი
ლაზერული ენდოვენოზური კოაგულაცია: ლაზერული ენდოვენოზური კოაგულაციის შედეგად ხდება ვარიკოზული სისხლძარღვის კედლების „მიწებება“ ერთმანეთზე ( კოაგულაცია)
ბეჭდვა