ლაზერო-თერაპია
ლუიზა მარსაგიშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, „ჯანმრთელობის ცენტრის“ ლაზერული მედიცინის სამსახურის ხელმძღვანელი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ლაზერული მედიცინის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი.
ეწევა მეცნიერულ და პედაგოგიურ მოღვაწეობას ლაზერული მედიცინის დარგში 1980 წლიდან. გამოქვეყნებული აქვს 158 სამეცნიერო ნაშრომი და 5 მონოგრაფია. ეწევა ლაზერული ტექნოლოგიების აქტიურ პოპულარიზაციას და დანერგვას კლინიკურ პრაქტიკაში.

ლაზერული მედიცინის განვითარებაში წვლილის შეტანისათვის დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით (2002) და ყ.საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიით (1989).


ლაზერული მედიცინა მოიცავს:

1. დაბალინტენსიურ ტექნოლოგიებს (ლაზერთერაპია);

2. მაღალინტენსიურ ტექნოლოგიებს (ქირურგიული მეთოდები);

3. ფოტოდინამიურ ტექნოლოგიებს;

4. ფოტოდიაგნოსტიკას.

ლაზერული მედიცინის აღნიშნული მეთოდები გამოიყენება მედიცინის ყველა დარგში.

ლაზერული სამკურნალო ტექნოლოგიების უპირატესობები:
ე-ფექტურობა
ე-კოლოგიურობა
ე-კონომიურობა
რა შედეგი შეიძლება მოჰყვეს ქვედა კიდურების ვენური უკმარისობის (ტროფიკულ წყლული) არაპროფესიონალურ მკურნალობას.
რა შედეგი შეიძლება მოჰყვეს ქვედა კიდურების ვენური უკმარისობის (ტროფიკულ წყლული) არაპროფესიონალურ მკურნალობას.
ხოლო, მეორე სურათზე ხედავთ ლაზერული თერაპიით მიღწეულ შედეგს.
ხოლო, მეორე სურათზე ხედავთ ლაზერული თერაპიით მიღწეულ შედეგს.
ბეჭდვა